QUỸ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HUẾ THÂN YÊU
SỐ DƯ QUỸ HIỆN TẠI
410,500VNĐ
Mỗi sản phẩm được bán ra tại Huế Thương sẽ được trích ra 500 đồng đưa vào quỹ "Xây dựng thành phố Huế thân yêu" Số tiền này sẽ được Huế Thương đóng góp cho thành phố Huế để sử dụng cho việc xây dựng các tiện ích cộng đồng.
Danh sách đóng góp theo từng đơn hàng của quý anh chị khách hàng được cập nhật liên tục ở danh sách dưới đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã tin dùng sản phẩm của Huế Thương và xin cảm tạ sự đóng góp của quý anh chị.
Đơn hàng
Khách hàng
Góp quỹ
24040103
Hàng mẫu đi Nhật (xxxxx
10,500
24040086
Anh Tuấn -x
7,500
24040084
Chị nxx
5,000
24040067
Anh Phước - T
500
24040066
Anh Mạnh -x
500
24040059
Hoài Cẩm -x
2,500
24040058
Anh Quốc -x
500
24040057
Kun Kxx
5,000
24040055
Đxxx
500
24040048
Bún Bò Phú Lxx
15,000
24040041
Tặng khách hội txxx
1,000
24040040
Bún Bò Phú Lxx
5,000
24040036
Khách hội txxx
1,000
24040034
Bún Bò Phú Lxx
60,000
24040032
Chị Nhung - T
500
24040028
Diễm Linh - T
5,000
24040024
Nxx
2,000
24040021
Bún Bò Phú Lxx
51,000
24040020
Linh- T
500
24040014
Lê Thị Phương Uxxx
1,000
24040011
Chị Hiền -x
500
24040006
CHỊ UYÊN PHƯƠNG - T
500
24040005
Anh Hải -x
7,500
24030184
Hiền Pxxx
2,000
24030181
Anh Lạc- T
500
24030178
Bún Bò Phú Lộc -x
7,500
24030176
CHỊ UYÊN PHƯƠNG - T
7,500
24030174
Chị Pxxxxx
1,000
24030172
Chị Lê Pxxxxx
7,500
24030160
Nxxxx
500
24030159
Anh Ngọc - T
500
24030158
Quán Triều Thuỷ - T
1,000
24030157
Chị Quỳnh Txxxx
1,000
24030154
An Na - T
500
24030142
Chị Yxx
30,000
24030141
Anh Lxx
8,000
24030136
Chị Trang -x
500
24030135
Chị Mxx
7,500
24030134
Nxxx
3,000
24030127
Chị Txx
500
24030126
Anh Phú Lộc -Đà Lxx
3,000
24030121
Anh Phước Txxx
3,500
24030120
Đinh phương Đxxx
2,000
24030119
Txx
500
24030117
Chị Yxx
30,000
24030114
Chị Hạ Uyên -x
500
24030113
Chị Maika -x
500
24030111
Anh Tâm- T
7,500
24030103
chị Yxx
10,000
24030102
CHỊ UYÊN PHƯƠNG - T
7,500
Đơn hàng
Khách hàng
Góp quỹ
24040086
Anh Tuấn -x
7,500
24040067
Anh Phước - T
500
24040059
Hoài Cẩm -x
2,500
24040057
Kun Kxx
5,000
24040048
Bún Bò Phú Lxx
15,000
24040040
Bún Bò Phú Lxx
5,000
24040034
Bún Bò Phú Lxx
60,000
24040028
Diễm Linh - T
5,000
24040021
Bún Bò Phú Lxx
51,000
24040014
Lê Thị Phương Uxxx
1,000
24040006
CHỊ UYÊN PHƯƠNG - T
500
24030184
Hiền Pxxx
2,000
24030178
Bún Bò Phú Lộc -x
7,500
24030174
Chị Pxxxxx
1,000
24030160
Nxxxx
500
24030158
Quán Triều Thuỷ - T
1,000
24030154
An Na - T
500
24030141
Anh Lxx
8,000
24030135
Chị Mxx
7,500
24030127
Chị Txx
500
24030121
Anh Phước Txxx
3,500
24030119
Txx
500
24030114
Chị Hạ Uyên -x
500
24030111
Anh Tâm- T
7,500
24030102
CHỊ UYÊN PHƯƠNG - T
7,500
VỀ TRANG CHỦ